Planovaný vrh na jeseň 2021

Plánovaný vrh - JESEŇ 2021

Na jeseň 2021 plánujeme vrh:

Bienca Kabadula a
           IT Ch, Multi Jch Frodusliekir of Bull’s Angel